the dog

[Android, PC, Mac] Lessons in Love

20/09/2020

Bạn là giáo viên chủ nhiệm của 1 lớp nữ sinh và bắt đầu dạy các em về sinh học, vật lí,...

Thể loại: dating sim,

Phiên bản ở trên dành cho android,
xem chi tiết các phiên bản dành cho các hệ điều hành
khác tại đây

Một số hình ảnh ingame: